View Article (host ip:119.195.182.188 hit:1503)
전동사출기 매물
유니온

(전동사출기 매물)-일본현지1. fanuc

-100 ton: S2000i-100B / 2007,2008(2대)

-150 ton: S2000i-150B / 2006

-300 ton: S2000i-300B / 20072. JSW

-350 ton: J 350 ELIII-460H/2002

-1000 ton: J 1000 ELIII-5200H /2004

-다대 100 ton: JT 100 ELIII-55V /2006

-다대 로타리 100 ton: JT 100 RAD-180H /2011유니온

010-4035-3255
도시바 550,650,850톤사출기 미쓰비시 1300톤 사출기